Dešťová voda

Komplexní řešení pro nakládání s dešťovou vodou. Poradenství, projekce, realizace, servis.
Dešťová voda je velkým pokladem a zároveň i problémem. Retence dešťové vody a její opětovné využití významně přispívá ke zlepšení hospodaření s půdou, fauny a flóry, ochrany našich vodních zdrojů a ochraně před záplavami, v případě výskytu sezónních přívalových dešťů. Co budeme dělat, pokud přijdou delší období sucha? Nejlepším řešením je řídit a zodpovědně využívat dešťovou vodu k našemu užitku. Dešťová voda je jediným obnovitelným zdrojem a hrozba znečištění naší zastavěnou plochou, podzemními vodami a hrozba vyčerpání vodních nádrží neustále roste.

 

Oludčovače ropných látek
Lapače splavenin
Retenční nádrže
Vsakovací systémy
Sorpční vpusti
Regulátory odtoku
Odlehčovací komory
Filtrace, kalová jímka
Požární nádrže