Vsakovací systémy

Jedním z bodů efektivního hospodaření s dešťovou vodou je zasakování. Zasakování dešťových vod je efektivním řešením pro odvodnění zpevněných ploch a přináší hned dvě výhody. Díky zasakování lze odvodnit zastavěnou plochu všude tam, kde není vybudována dešťová kanalizace. Dalším podstatnou výhodou je udržitelnost spodních vod v půdě. Odvodnění zasakováním je požadováno všude tam, kde je k tomu vhodné geologické podloží a stavební úřady zasakování v těchto případech často podmiňují vydáním stavebního povolení.

Pro vhodné technické řešení odvodnění zasakováním je nutné zvolit vhodnou technologii. Mezi stěžejní řešení patří zasakování pomocí akumulačních boxů, nebo velkoobjemových nádrží.

Nejdůležitější z bodů pro vhodný výběr akumulačních boxů a výstavbu zasakovacích objektů jsou:

 • retenční objem
 • nosnost
 • hmotnost a manipulace
 • čistitelnost a inspekčnost objektu jako prevence před zanešením a ztrátou zasakovací schopnosti
 • jednoduchost instalace
 • cena

Zasakovací boxy ENREGIS

Výhody

 • extrémně velký retenční objem 95%
 • extrémně vysoká nosnost / zkoušené TUV
 • nízká hmotnost – cca 10 kg
 • revizní a proplachovací kanál – 500 mm
 • jenoduché osazení

Zasakovací velkoobjemové nádrže PURECO SPIREL

 • alternativa k velkým retenčním nádržím z bloků
 • rychlá instalace
 • plně inspekční systém
 • vysoká nosnost
 • bezkonkurenční cena