Odpadní voda

Komlexní řešení problémů spojených s odpadní vodou.

Čerpací stanice
Drtiče tuhých látek JWC
Lapáky tuků
Čistírny odpadních vod
Čistírny skládkových vod