Čistírny odpadních vod

Technologie čištění odpadních vod ČOV PURECO vychází z celosvětově osvědčeného systému známého mimo jiné pod názvem Sequencing batch reactor (SBR).

Čisticí proces založený na dlouhodobé aktivaci s úplnou stabilizací kalu probíhá v jedné nebo více nádržích. Nádrž ČOV se postupně plní během dne, přičemž odpadní voda z nádrže neodtéká. Biologický proces čištění odpadní vody – aktivace probíhá činností mikroorganismů přítomných v odpadní vodě. Kyslík potřebný pro život mikroorganismů je zajišťovaný vháněním vzduchu do odpadní vody přes jemnobublinné aerační elementy, které jsou osazeny na dně nádrže. Stlačený vzduch pro aerační elementy dodává dmychadlo.

Výhody systému SBR

Mimořádná kapacitní flexibilita

Možnost provozu při dodržení předepsaného čistícího efektu v celém rozsahu kapacity. Vyloučení negativního vlivu nedostatečných nebo přerušovaných nátoků (např. nepravidelný přítok v rekreačních oblastech)

Odolnost vůči kolísání množství a složení odpadních vod během dne

Čistírna akumuluje odpadní vodu z delšího časového úseku.

Garance výstupních parametrů i při nízkém nátoku

Voda se akumuluje v nádržích a v případě nedostatečného nátoku probíhá provzdušňování a voda se neodčerpává.

Možnost navážení odpadních vod fekálními vozidly

Délka trvání čistírenského procesu se změnou časového programu v řídicím mikropočítači se upravuje podle konkrétních podmínek zatížení odpadní vodou.

Spotřeba elektrické energie se automaticky přizpůsobuje zatížení ČOV

Řídící počítač upravuje chod zařízení podle množství přítoku a složení.

Bez obslužný provoz

Vyžaduje se pouze kontrolní činnost.