Odlehčovací komory

Odlehčovací komory slouží k odlehčení jednotné kanalizační sítě před ČOV, zejména při velkých přívalových dešťích. Fungují na principu odvedení požadovaného průtoku vody do stokové sítě. Přebytečná voda se odděluje od odtékající pomocí přelivové hrany a smeřuje do vodoteče. Předchází se tak zatopení ČOV.

  • Prefabrikované železobetonové provedení
  • Vybaveno stavitelným šoupátkem pro regulaci odtoku
  • Vybaveno stavitelnou přelivovou hranou
  • Vnitřní vybavení z odolných matriálů – nerez, PP, PVC

Výhody:

  • jednoduchá instalace a napojení na kanalizaci
  • vysoké zatížení – D400
  • nastavitelný systém
  • odolné materiály
  • cena