Odlučovače ropných látek

Odlučovače ropných látek PURECO ENVIA® jsou určeny k zachycení ropných látek a olejů z dešťových a průmyslových odpadních vod u čerpacích stanic pohonných hmot, autodílen,
mycích linek, parkovišť a všude tam, kde se předpokládá znečištění povrchových vod
ropnými látkami.
Odlučovače ropných látek kapalin ENVIA® mají parametry v souladu s normou ČSN EN 858-1,
což je deklarováno prohlášením o shodě CE a zkouškou typu třetí stranou a navíc jsou
dovybaveny sorpčním filtrem pro ještě lepší odtokové parametry nad rámec požadavků této
normy.

Zaujala vás nabídka odlučovačů ropných látek PURECO,
nebo se chcete na něco zeptat?
Zavolejte nám na číslo +420 778 736 468, nebo napište.

ENVIA® TNC – betonové provedení

 • ucelená technologie osazená v nádrži z vodostavebního betonu
 • rychlá jednoduchá montáž – osazení do výkopu a napojení na kanalizační potrubí
 • vhodné pro vysoké zatížení
 • výstupní hodnoty 5 – 0,1 mg / NEL

ENVIA® TNS – ocelové provedení

 • ucelená technologie osazená v ocelové nádrži
 • jednoduchá montáž a manipulace
 • variabilní kalojem
 • výstupní hodnoty 5 – 0,1 mg / NEL

ENVIA® CRC – pro osazení do uličních vpustí

 • technologie z nerezové oceli
 • odolné vůči nepříznivým vlivům, dlouhá životnost
 • nenáročný provoz a údržba
 • kompatibilní do všech uličních vpustí DN500
 • možné osazení i do stávajícíh vpustí
 • výstupní hodnoty 5 – 0,1 mg / NEL

ENVIA® TRP – technologie pro otevřené příkopy

 • vyvinutá technologie vhodná pro velké průtoky
 • jednoduchá montáž
 • nenáročný a ekonomický provoz
 • cenově dostupné řešení
 • výstupní hodnoty 5 – 0,1 mg / NEL

ENVIA® TNC – P – plastové provedení

 • technologie v plastové nádrži
 • samonosné, nebo dvouplášťové provedení
 • alternativa k betonovému provedení
 • nižší manipulační hmotnost
 • výstupní hodnoty 5 – 0,1 mg / NEL