Ocelové retenční nádrže PURECO SPIREL

 

Nádrže PURECO SPIREL

 • Vyrobené z pozinkované oceli.
 • Oboustranné pozinkování.
 • Síla pozinkovaní je 55 μm.
 • Certifikovaný systém spojování.
 • Garantovaná životnost 60 let.
 • 100 % vodotěsnost.
 • Instalace na zhutněné lůžko, bez nutnosti podkladního betonu.
 • Odolnost vůči agresivní vodě a posypovým solím.
 • Vhodné pod zpevněné plochy, ale i do velkých hloubek.
 • Variabilní rozměry podle požadavků projektu.
 • Maximální rozměr jedné nádrže je pr. 2400 mm až do délky 13 m.
 • Vstupní komíny, přítokové a odtokové potrubí na míru podle projektu.
 • Možnost zhotovení sestavy z nádrží o různém objemu a s potřebnou délkou
 • Jednoduchá montáž a zabudování.
 • Prostorově hospodárné řešení.
 • Cenově bezkonkurenční řešení.

Nádrže PURECO SPIREL jsou vhodné pro:

 • záchytné retenční nádrže a dešťové nádrže,
 • požární nádrže,
 • akumulační nádrže užitkové anebo technologické vody,
 • vodojemy – nádrže pro pitnou vodu,
 • sedimentační nádrže,
 • podzemní vsakovací rigoly,
 • k zabudovaní různých technologických zařízení (čerpadla, armatury)
 • vnitřní a vnější povrchová úprava garantuje dlouhou životnost
 • díky velkému objemu a možnosti propojení jednotlivých nádrží, je možné sestavit retenční nádrž požadované velikosti.

 

Zaujala vás nabídka ocelových retenčních nádrží PURECO,
nebo se chcete na něco zeptat?
Zavolejte nám na číslo +420 778 736 468, nebo napište.

 


PURECO SPIREL
Nádrže za bezkonkurenční ceny, vyrobené z oboustranně pozinkované oceli, se 100% vodotěsností a garantovanou životností 60 let.

PODZEMNÍ RETENČNÍ NÁDRŽE – RETENCE A ÚPRAVA VODY

 1. Maloobjemné retenční nádrže – převážně na zachycení srážkové vody (4-10 m3).
 2. Průmyslové retenční nádrže – požární nádrže, akumulačné nádrže (10-50 m3).
 3. Technologické retenční nádrže – požární nádrže, akumulační a vsakovací nádrže, vyrovnávací nádrže (> 50 m3).

OBLAST POUŽITÍ

Ocelové retenční nádrže a potrubí SPIREL ze strukturované oceli se zámkem se používají zejména ve vodohospodářských projektech. Zastavěním nedotčených území anebo změnou způsobu využívání území (a tedy změnou vodního hospodářství území) může dojít k neřízeným povodním, destabilizaci koryta vodních toků a k erozi. Tyto vlivy je možné eliminovat volbou efektivního systému vodního hospodářství. Komplexní systém odvedení srážkové vody bere v úvahu jak kvantitativní, tak kvalitativní ukazatele zachytávané vody. Konstrukce ze strukturované oceli představují efektivní řešení kvalitativního a kapacitního hospodaření se srážkovými vodami.

Retenční nádrže

Retenční nádrže představují řešení na dočasné nebo trvalé zachycení a odvod srážek z přívalových dešťů. Retenční nádrže pozůstávají z povrchových jezer a podpovrchových systémů. Podzemní retenční nádrže ze strukturované oceli představují hospodárné, rozumné řešení pro sběr, skladování a plánované odvedení srážkových vod, čímž zvyšují možnost využití lokality. Z důvodu zabezpečení využitelnosti povrchu se tyto retenční nádrže umisťují typicky pod parkoviště, resp. zelené plochy. Dočasné anebo trvalé retenční nádrže mají za funkci úpravu rozdílů mezi normálním a přívalovým přítokem. Z tohoto důvodu je nutné navrhnout maximální retenční a vyprazdňovací kapacitu každého systému samostatně.

Akumulační nádrže

Akumulační nádrže slouží k dlouhodobé akumulaci srážkové, užitkové anebo pitné vody z důvodu pozdějšího využití. Můžou posloužit jako zdroj užitkové vody pro zavlažování nebo jinou zemědělskou činnost, ale také jako požární nádrže. Podzemní akumulační nádrže ze strukturované oceli představují hospodárné, rozumné řešení pro sběr a skladování srážkových vod. Z důvodu zvýšení možnosti využití lokality se umisťují typicky pod parkoviště, odstavné a jiné plochy.

Vsakovací nádrže

V prostředí, kde nadkapacitní množství srážkové vody není možné řízeně odvádět, je řešením vybudování vsakovacích systémů. Vsakovací systémy, postavené z potrubí ze strukturované oceli, jsou podobné nádržím, ale díky jejich speciální výrobě jsou schopny přijmout a postupně plynule nechat vsakovat nadměrné množství srážkové vody do okolní zeminy. Díky vsakování bude vyprázdněný systém schopen přijmout další množství srážek. Tyto vsakovací nádrže se dají, na rozdíl od jiných systémů, lehce čistit, což umožňuje vedle nízkých nákladů na údržbu jejich dlouhou životnost a spolehlivost. Vsakovací nádrže vytvořené ze strukturované oceli jsou schopny přenést i dopravní zatížení, takže není nevyhnutné je umístit pod nezastavěné plochy. Jejich tvar se přizpůsobí jakýmkoli prostorovým požadavkům stejně, jako ostatní systémy nádrží ze strukturované oceli. Jejich zabudování je mimořádně rychlé a účinné. Přijímací a vyprazdňovací kapacitu našich vsakovacích systémů je nutné navrhovat vždy samostatně, v tomto případě můžeme být nápomocní také.