Sanace podzemních vod

Detekce zbytkového znečištění akumulovaného v podzenmích vodách, průzkum, stanovení rozsahu znečištění, zmírnění a odstranění znečištění. – to je jen část aktivit, spojených s otázkou sanace environmentálních škod.

Pouze profesionální návrhy a konstukce vodovodních systému mohou ochránit naše cenné a nenahraditelné zdroje pitné podzemní vody.

Sanace znečištěných podzemních vod – koželužny Simontornya – Maďarsko

Továrna během 150ti let provozu vyprodukovala velké množství znečišťujících látek, které kontaminovaly podzemní vody. – vápno, vápník, barvy, rozpouštědla, toxické kovy… to je jen část látek, které byly obsaženy ve spodní vodě.

Po provedení přípravných studií, rozborů a měření jsme vybudovali a provozujeme systém sanace spodních vod.

Hlavní technické parametry:

  • množství kontaminované vody 232 000 m3
  • zařízení – 10x extrakční studna Q = 500 – 600 m3 / den
  • 500 m3 / den – nepřetržitá kapacita vody k čištění
  • 1157 m2 vsakovací plochy
  • 6,94 l/s odtok vyčištěné vody do vsakovacího systému