Regulátory odtoku

Regulátory průtoku slouží k rozložení jednorázového náporu vody, většinou po dešti, v čase tak, aby nedošlo k přetížení a zahlcení kanalizační sítě nebo vodoteče. Umisťují se nejčastěji na odtoku z retenčních nádrží, odlehčovacích komor, na konci akumulačních kanalizací apod.

Zaujala vás nabídka odlučovačů ropných látek PURECO,
nebo se chcete na něco zeptat?
Zavolejte nám na číslo +420 778 736 468, nebo napište.

Plovákový regulátor PURECO OL – FLOW

Plovákový regulátor průtoku reguluje průtok v odtokovém potrubí pomocí srdce, které mění světlost potrubí. Srdce je posouváno přes pákový mechanismus pomocí plováku, který je nadnášen vztlakem vody.

Vírový regulátor PURECO VV – FLOW a FLOWLIE

Jde o samočinné vertikální ventily s horizontálním odtokem vody. Regulaci průtoku zabezpečuje proudový efekt vznikající prouděním vody ve vírové komoře ventilu. Tyto ventily jsou charakteristické umístěním vtokové otvoru pod hladinou vody.

Kapacitní a stavitelné regulátory PURECO KG – T

Regulace odtoku pro menší odtoky z retenčních nádrží a jímek. Pro větší odtoky se používá složitějších regulačních plovákových klapek, vírových ventilů, popřípadě jiných regulačních zařízení.