Přečerpávací stanice – Luleč

V polovině tohoto roku jsme společně s firmou Trasko a. s., zrealizovali dodávku a montáž technologií přečerpávacích stanic v obci Luleč. 

Tato zakázka obsahovala dodávku celkem 7 čerpacích stanic, jak centrálních, tak dílčích, které přečerpávají splaškové vody na ČOV.

Technologie ČS

 • prefabrikovaná železobetonová nádrž
 • vystrojena 2x čerpadlem Calpeda GQV 50-15
 • snímání hladiny pomocí ultrazvukového snímače + bezpečnostních plovákových spínačů
 • nerezové potrubí DN 80
 • nerezový žebřík
 • nerezový česlicový koš pro zachycení pevných látek
 • teleskopické nerezové madlo pro usnadnění vstupu/výstupu z ČS

Technologie armaturní komory

 • nerezové potrubí vč. vypouštěcí větve
 • armatury – litinová zpětná klapka DN 80, litinová nožová šoupata DN 80, litinová montážní vložka
 • Magneticko-indukční průtokoměr s integrovaným dataloggerem
 • nerezový žebřík, teleskopické madlo