Lapáky tuků

Odlučovač (lapák) tuku PARCO-C  se vyrábí z vodostavebního betonu. Vnitřní vystrojení je z materiálu PVC. Lapák je vodotěsný a z betonu odolnému proti agresivnímu prostředí, zkoušeného speciálně na odolnost proti tukům a látkám vznikajících jejich rozkladem. Minimální objemy i další parametry lapáku tuku jsou předepsány normou ČSN EN 1825-1 Lapáky tuku. Shoda s touto normou je deklarována v prohlášení o shodě CE vydané výrobcem, společností PURECO Environment, s.r.o. IČ: 292 26 457.

Zaujala vás nabídka odlučovačů ropných látek PURECO,
nebo se chcete na něco zeptat?
Zavolejte nám na číslo +420 778 736 468, nebo napište.

Lapák tuku obsahuje integrovaný kalojem pod volnou hladinou lapáku, zónou pro odlučování tuků a prostor pro zachycení odloučeného tuku na hladině.  Pro zabránění úniku odloučených tuků z lapáku je na odtoku umístěna odtoková zábrana. Lapák tuku pracuje výhradně na gravitačním principu. Látky s hustotou nižší než voda se shromažďují na hladině a látky s hustotou vyšší než voda se usazují na dně v kalovém prostoru.