Sorpční vpusti

Sorpční vpusť ENVIA TNC je určena k zachycení ropných látek a olejů z dešťových a
průmyslových odpadních vod u čerpacích stanic pohonných hmot, autodílen, mycích linek,
parkovišť a všude tam, kde se předpokládá znečištění povrchových vod ropnými látkami.
Sorpční vpusti se používají jako náhrada odlučovačů lehkých kapalin pro malé průtoky nebo
z prostorových důvodů.
Tyto vpusti jsou vyráběné z betonových prefabrikátů z vodostavebního betonu
standardně vybavené kónusem nebo zákrytovou deskou pro pojezdné zatížení D400 a
kulatou mříží DN 600 s kalovým košem vloženým v rámu poklopu. Vnitřní vestavba je
z chemicky odolného polypropylenu a vyplněna sorpční střiží FIBROIL.