Filtrace, kalová jímka

Filtrační jímka PURECO slouží jako preventivní a účinné řešení, které předchází zanášení naplaveninami a sedimenty, zejména pro objekty jako jsou retenční a vsakovací nádrže.

Díky osazení technologie nad úroveň kalojemu nádrže, je zaručeno usazování hrubých nečistot uvnitř jímky. Druhotný stupeň čištění zajišťuje speciální filtrační membrána, která dočišťuje vodu od plovoucíh látek.

V případě zanešení filtrů, nebo příliš vysokého nátoku, je technologie vybavená přepadem, který zajišťuje hladký odtok v případě problémů.