Přečerpávací stanice

Přečerpávací stanice jsou zařízení, která slouží k přečerpávání vody, buď z míst pod úrovní gravitační kanalizace, nebo při napojení kanalizace tlakové.

Přečerpávací stanici lze rozdělit do tří částí:

  • STAVEBNÍ ČÁST – prefabrikovaná železobetonová nádrž, nádrž z PP, ocelová nádrž + komponenty (žebříky, plošiny, madla, zvedací zařízení atd.)
  • TECHNOLOGICKÁ ČÁST – jedná se o strojní část ČS, která je složena z čerpadel, potrubí, armatur a hladinových snímačů
  • ELEKTRO ČÁST – řídící systém čerpací stanice, buď typizovaný, nebo na míru dle potřeb zákazníka (dotykové displeje, dálkové ovládání, monitoring poruchových stavů atd.)

Při návrhu přečerpávacích stanic je nutné znát vstupní parametry: 

Q – průtok (l/s)

H – dopravní výška (skládá se z geodetického převýšení + tlakových ztrát na potrubí a armaturách)

Médium (splašková / dešťová voda)

Sestava čerpadel (1+1; 2+1…)

Akumulační objem nádrže